2020-01-17
20 YANVAR HADİSƏLƏRİNİN 30-CU İLDÖNÜMÜ 20 YANVAR - ÜMUMXALQ HÜZN GÜNÜ

növbəti xəbər əvvəlki xəbər

Xarici İşlər Nazirliyi