2017-10-11
HÖRMƏTLİ SOYDAŞLARIMIZIN NƏZƏRİNƏ !

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASININ  MİQRASİYA  MƏCƏLLƏSİNİN 58-ci MADDƏSİNƏ  UYĞUN  OLARAQ  AZƏRBAYCAN   RESPUBLIKASININ  VƏTƏNDAŞLARI   XARİCİ   ÖLKƏLƏRDƏ  HAQQI  ÖDƏNİLƏN  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   İLƏ   MƏŞĞUL   OLDUQDA,  TƏYİNAT   ÖLKƏLƏRİNƏ GƏLDİKDƏN  SONRA  BİR  AY  MÜDDƏTİNDƏ  AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASININ   HƏMİN  ÖLKƏDƏKİ  KONSULLUĞUNDA QEYDİYYATDAN  KEÇMƏLİDİRLƏR!

növbəti xəbər əvvəlki xəbər

Xarici İşlər Nazirliyi